ТЪРНОВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕДИТЕ НИ

Сайтът е качен в безплатно уеб пространство, което предполага нежелани реклами, ето начини как да ги блокирате

СТАТИСТИКА

Blog

Home » 2014 » December » 11 » БЪКЛОВИ
6:41 PM
БЪКЛОВИ

Легендарната фамилия Бъклови

Една популярна търновска фамилия оставя трайни следи в развитието на стопанската политика на следосвобожденска България. Това е известният род Бъклови, от който води началото си фирмата „Братя Бъклови" (1880-1929 г.) - от прочу­тите сред едрия търговско-финансов капитал на България през последните десетилетия на XIX и първата четвърт на XX век. Патриарх на многолюдната търновска фамилия е таченият занаятчия Костадин Димитров, известен сред нашите съграж­дани с прякора Бъклата. С балканджийски корен, умен и способен, бързо успял да напредне в обущарския занаят. Участвал в търго­ве за доставки на ерминии (обуща) за турската армия, откъдето спечелил добре. Той бил църковен и училищен настоятел и деен участник в борбата за църковна независимост. Оженил се за Ма­рийка Йонкова - най-малката дъщеря на търновския чорбаджия Йонко. Създали чудесно семейство. В началото на съвместния си живот с много труд и икономии успели да натрупат необходи­мата сума, за да може Костадин Димитров да открие собстве­на обущарска работилница в прочутия „Николи хан" и собствен магазин на днешния площад „Велчова завера". Основал търговско депо за кожухарски и кожарски стоки и материали. Марийка също помагала, като по цял ден предяла табашка вълна, за да подпомог­не в семейния бюджет. Така успели да натрупат завидно състоя­ние. Отгледали и възпитали многобройна челяд - шест синове и три дъщери: Димитър, Георги, Христо, Петър, Панайот, Йонко, Змарайда, Сийка и Весела. Косьо Димитров често казвал на сино­вете си: „Богат баща - бедни наследници. Ето това не бива да до­пускате". Така съветвал своите синове, насърчавал ги да работят заедно и никога да не се делят. И те с чест изпълнили бащината заръка.
През 1880 г. големите братя Димитър и Христо основали фир­ма „Бъклови" за търговия на едро с кожарски стоки и артикули. Предвидливите търновци избрали за седалището й град Русе, и то не случайно - крайдунавският ни град бил център на иконо­мическия и културен живот в младото княжество след Освобождението. Разкрили прочутия си магазин на ул. „Александровска". Истински подем в развитието си фирмата получила след като се включил най-способният и ученолюбив брат Петър. Основното си образование получил в родното Търново, а през 1889 г. се завър­нал от Цариград, където е учил в „Робърт колеж". Със своите зна­ния и владеенето на френски и немски език той давал нов тласък на работата. Първоначалната дейност на фирмата е търговия на едро с кожарски стоки и артикули, а впоследствие - с шевни машини, велосипеди, лозарски пръскачки и др. Заслугата на Петър Бъклов е това, че влязъл във връзки с чуждестранни индустриалци и най-вече взел представителства на едни от най-търсените за България шевни машини и велосипеди „Гритцнер" и велосипедите „Алфонс Томан". Търговията процъфтяла, а братята до голяма степен били повлияни от европейските традиции в търговията, та следващите им действия по повод развитието на фирмата били строго подчинени на това. Построили собствена стилна и красива сграда - една от най-забележителните в крайдунавския град. На първия етаж били разположени просторен модерен мага­зин и канторите, а на втория - складовете. Много впечатляващ бил обзаведеният приемен салон 3а делови срещи и посрещане на чуждестранни индустриалци. Там се решавали важни фирмени дела и се сключвали важни сделки. За предприемчивостта и нова­mopcmвomo им говори фактът, че специално помещение било об­заведено за провеждането на безплатни курсове по машинна бро­дерия за клиентки, снабдени с шевни машини „Гритцнер". Там се обучавали взискателните модистки от цялата страна, които де факто се явявали реклама на процъфтяващата и проспериращата с всеки изминал ден фирма.
Така с времето търновските търговци и тяхното сдружение се превърнали в едни от крупните стълбове на икономическия живот на страната. Търновските братя търговци спечелили ува­жението и доверието на своите чуждестранни и местни парт­ньори, открили свои представителства в големите български градове София, Варна и Пловдив. Златни наричали полиците на братя Бъклови и това било атестация за тяхната коректност и изрядност.
Банките се надпреварвали да им отпускат кредити, гласува­ли им пълно доверие, а сред съвременниците им се говорело, че подписът на „Братя Бъклови" е златен, т.е. нямали нито една пропусната полица.
Авторитетът на фирмата неимоверно нараснал, когато кор­милото на управлението й след смъртта на най-големия брат Димитър се поело от Петър Бъклов. Популярността му се увели­чила и благодарение на широката му обществена дейност, той е един от основателите и член на Управителния съвет на Българ­ския търговски съюз, член на Управителния съвет на Българската търговска банка и Българската народна банка, на застраховател­но дружество „България", на дружество „Бяло море" и др.
През 1920 г. Петър Бъклов се преселил в София, където фирма­та премества седалището си. Мястото му в Русе - вече клон на фирмата, се поела от брат му Йонко.
От 1918 до 1927г. Петър Бъклов е народен представител на Русе и често защитавал интересите на своите избиратели. Той печелил техните симпатии с изключителното си дар слово. В изборния ден пред дома на брат му Йонко в Русе, където отся­дал за избирателната кампания, се устройвало народно веселие с много музика и кръшни хора. Като запасен офицер той участвал в Балканските войни (1912-1913 г.) и Първата световна война (1915-1918 г.). Награден е с Кръст за храброст и други ордени. Умира в София на 16 октомври 1933 г.
Братя Бъклови били щедри и човеколюбиви, фирмата разпо­лагала с фонд 3а благотворителни цели, поддържала детски трапезарии, помагали на нуждаещите се. На всички свои дългогодиш­ни служители фирмата помагала с финансови средства, за да си построят собствени жилища.
Но особено процъфтявала тяхната благотворителност по време на коледните и новогодишни празници. По 100 бедни учени­ци от Търново получавали галоши и шушони в празничните дни, подарък от фирма „Братя Бъклови".
Такава шетня и суета настъпвала по Нова година, постоянно се зареждали складовете и магазините с шевни машини и велосипеди - едни от най-търсените коледни и новогодишни подаръци. При­повдигнато празнично настроение съпровождало цялата търгов­ска дейност. Украсявали се магазините с гирлянди и коледни елхи. Толкова далновидна била политиката на фирма „Братя Бъклови" по отношение на своите клиенти, та на всеки били изпращани от­крити пощенски картички, на които освен търговските съобще­ния се поставял красиво оформен печат „Честита Нова година". Това било и реклама и уважение към многобройните клиенти.
Всички братя и сестри от фамилия Бъклови били щастливо задомени и имали многолюдна челяд. Живеели сплотено и в най-ху­бави отношения помежду си. Имали една цел - работата и благо­то на семейството. Децата получили добро образование и възпи­тание. За съжаление голямата икономическа криза в края на 20-те години не отминава и „Братя Бъклови" и след 49-годишно същест­вуване фирмата прекратила дейността си. До известна степен става жертва на споровете, амбициите и дрязгите между франко-белгийска банка и Българската търговска банка. Tози банкрут предизвикал много вътрешни семейни катаклизми. Разрушила се стабилността на едно голямо и с традиции семейство. Всички изпитали върху гърба си последиците от печалния завършек на едно дългогодишно и изградено с труд и постоянство благополучие.

Използвани са материали от книгата "Спомен за Търново" на Катя Митова-Ганева

Описание Сума
Дарение BGN
 
 
 
Views: 920 | Added by: Gret | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar

ТЪРСЕНЕ В САЙТА


ГЛЕДАЙТЕ ОНЛАЙН КАНАЛ С ПАНОРАМИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Generated image

FACEBOOK СТРАНИЦА

Старо Търново

Копирането на материали от "Търново през погледа на дедите ни" в други интернет сайтове е разрешено единствено при коректно посочване на първоизточника посредством добре видима хипервръзка-http://starotarnovo.ucoz.com
ДАРЕНИЕ ЗА САЙТА
Generated image

ЧАТ